Bilder von Peter Schlömer

Bilder von meiner Japanreise vom 5. bis 19. November 2019 (Tokyo und Sendai/Tohoku).

Untergalerien

Washinomiya, Saukayama, Ameyayokocho

Enoshima

Yuru-Camp-Autotour

Toyota MEGA Web

Takao, Bahnhof Tōkyō, Tokyo Tower, Schrein (Akihabara)

Reisetag nach Sendai

Sendai, Matsushima

Bahnhof Fukushima, AER Observation Terrace, Sendai Daikannon

Präfektur Aomori

Nikkō

Resort Minori nach Shinjō

Morioka

Hotel Nikko Narita, Narita