Japan November 2018 – 11. November – Seite 1 von 5

11. November – Seite 1 von 5

Mit der Orange Railway von Yatsushiro nach Shin-Minamato, Kagoshima, Bahnhof Kumamoto