Japan Oktober 2013 – Tag 5: Enoshima – Seite 3 von 4

Tag 5: Enoshima – Seite 3 von 4

Samstag, 12. Oktober. Enoshima.